Budżetowanie i controlling

Pojęcie controllingu dotyczy sprawnego przepływu informacji niezbędnych do trzymania ręki na pulsie w firmie – są to procedury pozwalające na szybką analizę sytuacji i wydawanie poleceń.

We współpracy z producentem systemu Eureca, firmą Controlling Systems, oferujemy naszym klientom wsparcie na wszystkich etapach wdrażania controllingu – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez wdrożenie narzędzia, szkolenia dla użytkowników aż po stały, profesjonalny nadzór nad eksploatacją systemu.

Klienci pracujący już z systemem Eureca podkreślają takie korzyści z wdrożenia systemu, jak:

  • zebranie w jednym miejscu wszystkich danych na temat planu i wykonania budżetów,
  • możliwość bardzo łatwego porównania ze sobą różnych wersji budżetu,
  • pobieranie danych o wykonaniu budżetów z już działających aplikacji ERP,
  • nieporównanie sprawniejsze niż dotychczas zarządzanie budżetem firmy,
  • duża elastyczność aplikacji umożliwiająca zdefiniowania dowolnego modelu controllingowego,
  • uwzględnienie w modelu controllingowym nie tylko danych finansowych, ale także
  • ilościowych wyrażonych w jednostkach naturalnych, np. w metrach, tonach, etatach, sztukach, paletach, megawatach itp.,
  • stworzenie w krótkim czasie sprawnie działającego i elastycznego systemu informacji zarządczej,
  • prosty dostęp do informacji zarządczych, bezpiecznych danych, wiarygodnych analiz i raportów.

Controller może samodzielnie, nie mając wiedzy informatycznej, rozbudowywać system o kolejne kostki OLAP, zasilane np. danymi z raportów z rzadziej używanych systemów informatycznych. Może także definiować dowolne miary wyliczane. Eureca oferuje także duże możliwości w zakresie analiz wielowymiarowych, raportowania, prezentacji i dystrybucji informacji.

Eureca została oceniona jako najlepsze rozwiązanie controllingowe dostępne na polskim rynku. Skorzystaj z niego razem z nami! Wejdź w nową erę zarządzania przedsiębiorstwem i usprawniaj jego funkcjonowanie!

FKinfo – nowoczesne technologie, obsługa kadr i płac, Szczecin