Kadry i płace

FKinfo to nie tylko usługi księgowe. Zapewniamy szeroką, kompleksową obsługę firm także w zakresie kadr i płac. Co jeszcze możemy zrobić dla rozwoju Twojej firmy?

W ramach kompleksowej obsługi płacowej wykonujemy m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,
 • rozliczanie czasu pracy i absencji pracowników,
 • przygotowanie rozliczeń i dokumentacji do ZUS, US oraz GUS,
 • prowadzenie bazy danych osobowych za pomocą systemu informatycznego,
 • rozliczanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego,
 • raportowanie wynagrodzeń zgodnie wymaganiami prawa pracy i indywidualnych potrzeb klienta.

W ramach usług zarządzania kadrami:

 • obsługujemy umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • prowadzimy bazy danych osobowych pracowników,
 • prowadzimy i aktualizujemy teczki pracowników,
 • archiwizujemy dane pracowników zwolnionych,
 • prowadzimy ewidencję czasu pracy na podstawie danych dostarczonych przez klienta,
 • zarządzamy terminarzem obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP, uprawnień itp.,
 • przygotowujemy wszelkie deklaracje do ZUS i urzędów skarbowych oraz innych instytucji,
 • raportujemy zgodnie z przepisami oraz wymaganiami klienta.

Usługi kadrowo-płacowe można zamówić wraz z księgowymi lub niezależnie od nich. Dopasowujemy się do oczekiwań i specyfiki działalności klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Biuro rachunkowe FKinfo: obsługa kard i płac, Szczecin. Zmieniamy dane w informacje!